مهدی زندی مقدم
又いい天気に乗りましょう。3輪とおライク1it最高です用。

مهدی زندی مقدم

DUCATIと3輪トライク1itでレースをする予定でしたが悪天候の為、次回に向けてメカさんと一緒にマシンのチューンナップを行いました。

Continue Reading مهدی زندی مقدم
キャンペーン
ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売

キャンペーン

ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売

Continue Reading キャンペーン
مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا
الهام محمدی کوردلو

مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

الهام محمدی#

Continue Reading مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا