مهدی زندی مقدم
又いい天気に乗りましょう。3輪とおライク1it最高です用。

مهدی زندی مقدم

DUCATIと3輪トライク1itでレースをする予定でしたが悪天候の為、次回に向けてメカさんと一緒にマシンのチューンナップを行いました。

Continue Reading مهدی زندی مقدم
キャンペーン
ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売

キャンペーン

ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売 ミニコブラ1台試作品電動を¥69800で販売

Continue Reading キャンペーン
مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.
トライクファクトリージャパン(TFJ)は、日本で初めての、そして唯一のミニコブラの開発企業です。 ミニコブラは、専属のデザイナーやエンジニアたちによって開発され、また世界中で販売されています。 TFJは1998年の創業以来、小型モビリティの開発に特化した研究を重ね、数々のコンセプトカーやプロトタイプの開発の末に、2008年には軍用車をモチーフとしたビッグフォース(通称:ミニジープ)を発表しました。 そしてその後数々の後続モデルをリリースして行き、2020年にミニコブラを発表しました。

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

Continue Reading مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.
トライクファクトリ―ジャパンの Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? BASE POWER  خودروی همه‌فن‌ حریف شرکت جپتک (ترایک فکتوری ژاپن) 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی
トライクファクトリージャパン ダイシャ

トライクファクトリ―ジャパンの Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? BASE POWER  خودروی همه‌فن‌ حریف شرکت جپتک (ترایک فکتوری ژاپن) 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? BASE POWER  خودروی همه‌فن‌ حریف شرکت جپتک (ترایک فکتوری ژاپن) 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

Continue Reading トライクファクトリ―ジャパンの Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? BASE POWER  خودروی همه‌فن‌ حریف شرکت جپتک (ترایک فکتوری ژاپن) 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

DTVシュレッダー Japan Hisory DTV Motor  Shredder ,مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی در ژاپن

June 15, 2022Posted by  Mehdi Zandi 12JUN DTV Shredder. DTVシュレッダー بن گولاک (متولد 1989) یک مخترع اوکراینی کانادایی است و مهدی زندی مقدم و رایان که بیشتر به خاطر ایجاد Uno،…

Continue Reading DTVシュレッダー Japan Hisory DTV Motor  Shredder ,مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی در ژاپن

Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

June 14, 2022FeaturedPosted by  Scooterco 09JUN سفارشی از یک شرکت وابسته به ارتش امریکا .همه چیز از اینجا شروع شد すべては、ここからはじまった… Everything’s Start from Here ! BASE POWER-ARMY After We got this…

Continue Reading Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی
مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا
الهام محمدی کوردلو

مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

الهام محمدی#

Continue Reading مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

ミニコブラ、ミニカー鉛バッテリー充電機

2021/5/17新情報追加 ミニコブラ鉛データバンクバッテリーの仕様をページに追加いたしました。 充電機 ボルテージ Battery Charger Voltage 110V/60Hz充電機 出力電圧 Charger Output Voltage    DC60V充電機 出力電流 Charger Output Current(AMP) 7.0A 宜しくお願いします。

Continue Reading ミニコブラ、ミニカー鉛バッテリー充電機