مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.
トライクファクトリージャパン(TFJ)は、日本で初めての、そして唯一のミニコブラの開発企業です。 ミニコブラは、専属のデザイナーやエンジニアたちによって開発され、また世界中で販売されています。 TFJは1998年の創業以来、小型モビリティの開発に特化した研究を重ね、数々のコンセプトカーやプロトタイプの開発の末に、2008年には軍用車をモチーフとしたビッグフォース(通称:ミニジープ)を発表しました。 そしてその後数々の後続モデルをリリースして行き、2020年にミニコブラを発表しました。

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

Trike FactoryJapan (TFJ) اولین و تنها توسعه دهنده مینی کبرا در ژاپن است.
Mini Cobra توسط طراحان و مهندسان اختصاصی توسعه یافته و در سراسر جهان به فروش می رسد.
از زمان تأسیس در سال 1998، TFJ تحقیقاتی را به صورت تخصصی در توسعه وسایل حمل و نقل کوچک انجام داده است و پس از توسعه خودروهای مفهومی و نمونه های اولیه، در سال 2008 Big Force (که معمولاً به عنوان مینی جیپ شناخته می شود) را با یک وسیله نقلیه نظامی به عنوان موتیف روانه بازار کرد. اعلام کرد.
پس از آن، تعدادی از مدل های بعدی را منتشر کردیم و مینی کبرا را در سال 2020 معرفی کردیم.

مهدی #زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و #هم برقی در ژاپن1#
トライクファクトリージャパン(TFJ)は、日本で初めての、そして唯一のミニコブラの開発企業です。 ミニコブラは、専属のデザイナーやエンジニアたちによって開発され、また世界中で販売されています。 TFJは1998年の創業以来、小型モビリティの開発に特化した研究を重ね、数々のコンセプトカーやプロトタイプの開発の末に、2008年には軍用車をモチーフとしたビッグフォース(通称:ミニジープ)を発表しました。 そしてその後数々の後続モデルをリリースして行き、2020年にミニコブラを発表しました。

Trike FactoryJapan (TFJ) is Japan’s first and only mini cobra developer. Mini Cobra is developed by dedicated designers and engineers and sold worldwide. Since its founding in 1998, TFJ has been conducting research specializing in the development of small mobility, and after developing numerous concept cars and prototypes, in 2008 it launched the Big Force (commonly known as Mini Jeep) with a military vehicle as a motif. Announced. After that, we released a number of subsequent models and announced the mini cobra in 2020.

الهام محمدی#
مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.
الهام محمدی#
トライクファクトリージャパン(TFJ)は、日本で初めての、そして唯一のミニコブラの開発企業です。 ミニコブラは、専属のデザイナーやエンジニアたちによって開発され、また世界中で販売されています。 TFJは1998年の創業以来、小型モビリティの開発に特化した研究を重ね、数々のコンセプトカーやプロトタイプの開発の末に、2008年には軍用車をモチーフとしたビッグフォース(通称:ミニジープ)を発表しました。 そしてその後数々の後続モデルをリリースして行き、2020年にミニコブラを発表しました。

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا