مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.
トライクファクトリージャパン(TFJ)は、日本で初めての、そして唯一のミニコブラの開発企業です。 ミニコブラは、専属のデザイナーやエンジニアたちによって開発され、また世界中で販売されています。 TFJは1998年の創業以来、小型モビリティの開発に特化した研究を重ね、数々のコンセプトカーやプロトタイプの開発の末に、2008年には軍用車をモチーフとしたビッグフォース(通称:ミニジープ)を発表しました。 そしてその後数々の後続モデルをリリースして行き、2020年にミニコブラを発表しました。

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

Continue Reading مهدی زندی مقدم مخترع و طرح مینی کبرا ماشینی که هم برقیش و هم برقی در ژاپن ساخته شد.

DTVシュレッダー Japan Hisory DTV Motor  Shredder ,مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی در ژاپن

June 15, 2022Posted by  Mehdi Zandi 12JUN DTV Shredder. DTVシュレッダー بن گولاک (متولد 1989) یک مخترع اوکراینی کانادایی است و مهدی زندی مقدم و رایان که بیشتر به خاطر ایجاد Uno،…

Continue Reading DTVシュレッダー Japan Hisory DTV Motor  Shredder ,مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی در ژاپن

Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

June 14, 2022FeaturedPosted by  Scooterco 09JUN سفارشی از یک شرکت وابسته به ارتش امریکا .همه چیز از اینجا شروع شد すべては、ここからはじまった…  Everything’s Start from Here ! BASE POWER-ARMY After We got this…

Continue Reading Daisha 電動 エンジン 台車 軍用ミニカー台車ってなに? 日本の電動台車と米軍のベースパワーمهدی زندی مقدم مخترع ایرانی ژاپنی

EVミニコブラがファッション情報誌OCEANSで!ماشین الکتریکی LoLo و ماشین مینی کبرا ساخته شده توسط مخترع ایرانی مهدی زندی مقدم

ミニコブラとは ミニコブラ速度 ミニコブラ情報 EVミニコブラ

Continue Reading EVミニコブラがファッション情報誌OCEANSで!ماشین الکتریکی LoLo و ماشین مینی کبرا ساخته شده توسط مخترع ایرانی مهدی زندی مقدم