مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا
الهام محمدی کوردلو

مسافرت از طرفه شرکت جاپتک ,مورای آیا ,الهام محمدی کوردلو ,مهدی زندی مقدم ,آقای ا اشیکاوا

社員旅行

الهام محمدی کوردلو
Murai,الهام محمدی کوردلو

اکتبر 2020 برنامه سفر به هوکایدو هوکایدو اولین ماشینی که کرایه کردم Kreisler PT Cruiser بود. بعد از آن دور دریاچه شیکوتسو رفتم و شب رامن هوکایدو خوردم و سپس به هتل رفتم و آنجا ماندم. روز بعد به راهروی خزه رفتم، جاده ای پیچ و خم مانند که خزه ها در هزارتوی خزه به سمت عقب رشد می کنند. پس از آن، به منطقه اطراف دریاچه شیکوتسو بازگشتم و در اطراف دریاچه رانندگی کردم و در نهایت، باغ وحش شمالی سافاری باغ وحش ساپورو بسیار زیاد شد. از حیوانات کمیاب حیوانات کمیاب مختلف را از کشورهای مختلف دیدم پس از آن به فرودگاه برگشتم و با مجسمه موآی به پارک رفتم. من موآی های مختلف را دیدم.

الهام محمدی کوردلو

2020年10月北海道旅行ます北海道日程最初にレンタカーを借りた借りた車はクライスラー PT クルーザー その後行った場所が支笏湖という湖湖を見て回った 夜は北海道ラーメンを食べた その後ホテルに行って泊まってて次の日は行った場所が苔の回廊苔のラビリンスに入った苔が奥の方まで生えている迷路みたいな道その後また支笏湖の辺りに戻って湖の周辺をドライブ 最後は動物園 ノースサファリサッポロという動物園珍しい動物が多い場所色々な国の色々な珍しい動物を見た その後空港に戻りながらモアイ像のある公園に行った色々なモアイがいるのを見た.

الهام محمدی کوردلو
الهام محمدی کوردلو,Murai,Ishikawa
October 2020 Travel to Hokkaido Hokkaido Schedule The first car I rented was Kreisler PT Cruiser. After that, I went around Lake Shikotsu, where I ate Hokkaido ramen at night, and then went to the hotel and stayed there. The next day I went to the moss corridor A maze-like road where moss in the moss labyrinth grows to the back After that, I returned to the area around Lake Shikotsu and drove around the lake Finally, the zoo North Safari Sapporo Zoo A lot of rare animals I saw various rare animals from various countries After that, I went back to the airport and went to the park with the Moai statue. I saw various Moai.
الهام محمدی کوردلو
الهام محمدی کوردلو,Ishikawa
الهام محمدی
الهام محمدی
الهام محمدی کوردلو
الهام محمدی کوردلو
الهام محمدی
مهدی زندی مقدم و الهام محمدی
مهدی زندی مقدم  و الهام محمدی
مهدی زندی مقدم و #الهام محمدی#
الهام محمدی کردلو و اگوچی سنسی طراح میتسوبیشی و خانم مورای و #مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی#
مهدی زندی مقدم#الهام محمدی#
الهام محمدی کردلو و #مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی #
الهام محمدی کردلو و #مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی #
الهام محمدی کردلو و مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی و دوست جاپونیمون کیوا سان و دوست جاپونیمون کیوا سان
مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی#الهام محمدی#
مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی#الهام محمدی#
الهام محمدی کردلو و مهدی زندی مقدم مخترع ایرانی شوگر ددی و یا همسره موقتی#
الهام محمدی کردلو و#شوگر ددی و یا همسره موقتی#

Leave a Reply